Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Vương Tiểu QuânVietnam Group :iconmagiacademy: MagiAcademy
 
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 75 Deviations 1,765 Comments 6,633 Pageviews
×

Newest Deviations

Activity


deviantID

Aileen-sama
Vương Tiểu Quân
Vietnam
Nice to meet all you, guy :iconhurrdurrplz:
Interests

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconpotpoorri:
potpoorri Featured By Owner Aug 6, 2013
Happy birthday!!
Reply
:iconaileen-sama:
Aileen-sama Featured By Owner Aug 10, 2013
Aw thank you so much!!!!!! :icontouchedplz:

i'm so happy :icongtthplz:
Reply
:iconmoskakoi:
moskakoi Featured By Owner Jul 15, 2013  Student Artist
Huynh ơi :iconheblushplz:
Event xăm cho đệ khất nhá :iconheblushplz:
đẹ mặc bộ sailor moon rồi còn gì :iconmingcryplz:
Reply
:iconthemachogya:
THEMACHOGYA Featured By Owner Jun 21, 2013
ANH ĐỪNG ĐI ĐÂU MÀ :iconcryforeverplz: giải thích lại cho e nhỏ tội nghiệp này đi
Vậy túm lại em có đc đăng ký chung 1 OC vào nhiều nhóm k ạ? :iconallmytearplz:
Reply
:iconaileen-sama:
Aileen-sama Featured By Owner Jun 21, 2013
dự là ko... :iconpapmingplz:

nếu mà group đó close rồi thì e đem wa group khác chơi còn dc chứ sao chơi 1 OC cùng lúc nhìu group dc :iconallmytearsplz:
Reply
:iconthemachogya:
THEMACHOGYA Featured By Owner Jun 21, 2013
kjegfkershgkhs EM CHẢ HIỂU RÌ CẢ :iconpapmingplz:
thôi vậy ghi chú thích twins anh nhá :iconcryforeverplz:
Reply
:iconaileen-sama:
Aileen-sama Featured By Owner Jun 21, 2013
o-okay :iconpapmingplz:
Reply
:iconmoskakoi:
moskakoi Featured By Owner Jun 6, 2013  Student Artist
báo mới đâu rồi :icongo-on-plz:
Reply
:iconaileen-sama:
Aileen-sama Featured By Owner Jun 7, 2013
ơ đã có tin j đâu mà báo :iconlazyweepplz:

e mún tin sở khanh của e lên chuyên mục phóng sự thành bản tin riêng lun hả :iconohmygodplz:
Reply
:iconmoskakoi:
moskakoi Featured By Owner Jun 7, 2013  Student Artist
KHÔNG!!!!!!!!! Ớ thế hôm CN ko có gì à? Chỉ có mỗi vụ của em là hot thôi à :iconsobbplz:
Reply
Add a Comment: