Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Member Vương Tiểu QuânVietnam Group :iconmagiacademy: MagiAcademy
 
Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Premium Membership
Statistics 75 Deviations 1,765 Comments 5,986 Pageviews

Newest Deviations

Activity


There isn't any recent activity from deviants you watch. Fill up your Watch Feed by watching more deviants!

deviantID

Aileen-sama's Profile Picture
Aileen-sama
Vương Tiểu Quân
Vietnam
Nice to meet all you, guy :iconhurrdurrplz:
Interests

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconpotpoorri:
potpoorri Featured By Owner Aug 6, 2013
Happy birthday!!
Reply
:iconaileen-sama:
Aileen-sama Featured By Owner Aug 10, 2013
Aw thank you so much!!!!!! :icontouchedplz:

i'm so happy :icongtthplz:
Reply
:iconmoskakoi:
moskakoi Featured By Owner Jul 15, 2013  Student Artist
Huynh ơi :iconheblushplz:
Event xăm cho đệ khất nhá :iconheblushplz:
đẹ mặc bộ sailor moon rồi còn gì :iconmingcryplz:
Reply
:iconthemachogya:
THEMACHOGYA Featured By Owner Jun 21, 2013
ANH ĐỪNG ĐI ĐÂU MÀ :iconcryforeverplz: giải thích lại cho e nhỏ tội nghiệp này đi
Vậy túm lại em có đc đăng ký chung 1 OC vào nhiều nhóm k ạ? :iconallmytearplz:
Reply
:iconaileen-sama:
Aileen-sama Featured By Owner Jun 21, 2013
dự là ko... :iconpapmingplz:

nếu mà group đó close rồi thì e đem wa group khác chơi còn dc chứ sao chơi 1 OC cùng lúc nhìu group dc :iconallmytearsplz:
Reply
:iconthemachogya:
THEMACHOGYA Featured By Owner Jun 21, 2013
kjegfkershgkhs EM CHẢ HIỂU RÌ CẢ :iconpapmingplz:
thôi vậy ghi chú thích twins anh nhá :iconcryforeverplz:
Reply
:iconaileen-sama:
Aileen-sama Featured By Owner Jun 21, 2013
o-okay :iconpapmingplz:
Reply
:iconmoskakoi:
moskakoi Featured By Owner Jun 6, 2013  Student Artist
báo mới đâu rồi :icongo-on-plz:
Reply
:iconaileen-sama:
Aileen-sama Featured By Owner Jun 7, 2013
ơ đã có tin j đâu mà báo :iconlazyweepplz:

e mún tin sở khanh của e lên chuyên mục phóng sự thành bản tin riêng lun hả :iconohmygodplz:
Reply
:iconmoskakoi:
moskakoi Featured By Owner Jun 7, 2013  Student Artist
KHÔNG!!!!!!!!! Ớ thế hôm CN ko có gì à? Chỉ có mỗi vụ của em là hot thôi à :iconsobbplz:
Reply
Add a Comment: